Sản phẩm

LangbiangFarm chuyên Giống hoa bằng phương pháp cấy mô, hoa chậu, hoa cắt cành, giá thể trồng hoa, rau sạch và vật tư nông nghiệp.